christerhansson.com
Myndighetssamverkan med generaldirektören
Det hör till ovanligheterna att generaldirektören närvarar på myndighetssamverkan, len nu har facken och skyddsorganisationen begärt att han ska vara med för att kunna ha en direkt dialog om situat…