christerhansson.com
Snöröj
Tog mig vatten över huvudet tidigt i morse med ambitionen att springa långpasset i snömodden. Klarade mig ändå hyggligt, men med 3 kilometer kvar av 24 tog lårmusklerna slut och jag fick gå resten …