christerhansson.com
Varslet
I dag kom varslet och det blev stort. Har levt med det sedan innan jul, men nu när det blev konkret infann sig ett obehag i kroppen. Det är ett av de största varslen i Sverige som jag känner till o…