christerhansson.com
Fredag med hummeravslut
Skypemöte direkt på morgonen där vi riskbedömde den nya arbetsgivarstrategin vilket blev överraskande bra utifrån mitt tycke ett för högtravande språkbruk för att vara en strategi för organisatione…