christerhansson.com
Hemmaplan.
Extra myndighetssamverkan via Skype redan klockan 8 då två chefstillsättningar skulle förhandlas. Självklart passade vi på att prata om det ekonomiska läget under övriga frågor. Resten av dagen har…