christerhansson.com
Den vanliga onsdagen
Den bara rann iväg med ett ordinärt innehåll som kompetenshöjning av fackliga ombud i riskbedömning. Riskanalys av myndighetens verksamhetsplanering. Vandra runt för att testa nya bokningssystem fö…