christerhansson.com
Kunskapsdagarna
Fick möjligheten att gå på några föreläsningar på Kunskapsdagarna i fredags och det blev en bra påfyllnad och inspiration inför fortsatt arbetsmiljöarbete i myndigheten. Priset för kunskapspåfyllni…