christerhansson.com
Löpsteget tillbaka
Under 8-kilometers rundan i kväll kom löpsteget tillbaka. Orken tryter fortfarande, men det känns bättre för var dag jag springer. Christer Hansson