christerhansson.com
Ännu en ansvarsfull arbetsdag
Telefonsamtal med HR angående arbetsmiljöutbildningen. Skypemöte med de centrala- och marknadsområdenas huvudskyddsombud gällande arbetsmiljöarbetet i myndigheten. Telefonsamtal med enskilda medarb…