christerhansson.com
Där himmel möter jord. 
Jag imponerades förr av korrenspodensschack, alltså när man gjorde ett drag, skrev ner det och postade till motspelaren som flyttade pjäsen, gjorde ett mottrag, skrev ner det, postade och väntade s…