christerhansson.com
Välkommen in i värmen
I dag kändes det så under gudstjänsten och kyrkkaffet i Örebro Nikolai. En sån fantastisk mångfald och de flesta trösklarna för att våga delta i gemenskapen är borta. Det är liv och rörelse u…