christerhansson.com
Näthatet 
Det är en av internets baksidor, att det ger utrymme för ett osunt beteende som kanaliseras rätt ut till mottagaren. Det är en inblick och insikt i hur dåligt samhället mår och hur blasé den stora …