christadelphians.wordpress.com
Begrijpend zingen: Psalm 55: Werp uw bekommernis op Jehovah God
Werp uw bekommernis op Jehovah God David de schaapherder heeft “zowel leeuw als beer verslagen”; hij heeft Goliath gedood (1 Samuël 17:36,49). Als koning van Israël heeft hij de Filistijnen en ande…