christadelphians.wordpress.com
Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister
Waar staat de mens tegenover God? Koning David schreef heel wat psalmen en heeft ervoor gezorgd dat, als de tempel eenmaal (door zijn zoon Salomo) gebouwd werd, deze psalmen gezongen zouden worden …