christadelphians.wordpress.com
Christus in Profetie #4 De Knecht in Jesaja (4) Heilbezorger, Knecht en Messias
Het heil voor alle volken Jesaja sprak in eerste instantie over de verlossing van het volk: hoe de afvallige knecht verlost zou worden door de volmaakte Knecht. Maar zijn roeping ging verder: &#822…