christadelphians.wordpress.com
Hele Skrif deur God geïnspireer om in die waarheid te onderrig en dwaling te bestry
“Vir die koorleier. ‘n Psalm van Dawid. (19:2) Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.” (Psalms 19:1 AF83) “1 Toe het God al hierdie gebooie aangeko…