christadelphians.wordpress.com
Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
“Voor de koorleider. Een psalm van David. (19-2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;” (Psalmen 19:1 NBG51) “1 Toen sprak God al deze w…