christadelphians.wordpress.com
Omgaan met zorgen in ons leven
Vorig seizoen hebben wij een ogenblik getracht om menselijke bijstand te verkrijgen en onze ecclesiae te laten verbinden met de gemeenschappen van een andere vereniging Christadelphians. Dit is ech…