christadelphians.wordpress.com
Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
Communicatie en manifestatie Johannes Calvijn (oorspronkelijk: Jehan Cauvin, later Jean Calvin) de belangrijke Frans-Zwitserse christelijke theoloog tijdens de Reformatie die zich af vroeg of het r…