christadelphians.wordpress.com
Uitnodiging voor studiedag 2012
Geachte lezer, Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse Studie- en Ontmoetingsdag, die op zaterdag 10 maart a.s., zo de Heer wil, zal worden gehouden in ‘t Nieuwe Kerkehuis, ho…