christadelphians.wordpress.com
Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah 1.3. Verspreiding van iemands woorden en naam Met de boekdrukkunst werd de mogelijkheid geschapen om het Woord van God op een eenvoudiger manier te vermenigvuldige…