christadelphians.wordpress.com
Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
Bijbelstudie en erededienst kan men houden in de kleine huiskring Johannes de Doper stond vele dagen achtereen aan de rivier de Jordaan te prediken. Nadat Jezus door hem gedoopt was ging deze ook d…