christadelphians.wordpress.com
God meester van goed en kwaad
Is God de Schepper van goed en kwaad? Afgelopen zaterdag spraken wij in de dienst over het kwaad en in welke mate God het toelaat en er aldus ook meester over is. Voor diegenen die geloven dat de d…