christadelphians.wordpress.com
Jezus laatste avondmaal
“Terwijl zij aten, nam Jezus brood, gaf dank en brak het en gaf het aan zijn discipelen, zeggende:” Neemt en eet, dit is mijn lichaam. “Dan nam hij de beker, sprak dank uit en boo…