christadelphians.wordpress.com
Gehoorzamen aan God
God geef ons de sterkte om u meer te gehoorzamen dan aan de mensen. Dat wij zelf alles kunnen onderhouden wat u bevolen hebt en dat wij dit aan anderen kunnen leren. Geef ons de mogelijkheid daarin…