christadelphians.wordpress.com
Wat betreft Wees de beste…
Heb jij al eens nagedacht of je bij de beste mensen kan behoren en of je de beste religie aanhangt. Hetgeen voor de Jood, de Moslim en de Christen het beste is is God lief hebben met heel het hart…