christadelphians.wordpress.com
Godsgebeuren en Kerk in Europa
Onlangs presenteerde het RKK tv-programma ‘Kruispunt’ de uitkomsten van de vierde uitgave van een groot onderzoek dat tot nu toe elke tien jaar is uitgevoerd: “God in Nederland&#8…