christadelphians.wordpress.com
Kerklidmaatschap belangrijk of niet
Christendom is geen eenvoudige godsdienst. Het moet ook niet behoren tot de moralistische Therapeutische Godenbelevingen. Misschien kan God voor sommigen een Geweldige Meester Butler zijn of een Ko…