christadelphians.wordpress.com
De Bijbel onze Gids
DE BIJBEL onze Gids Als wij beweren christenen te zijn behoren wij even vast op de Schriften te vertrouwen als Jezus en de apostelen deden: Jezus “De Schrift kan niet gebroken worden” (Johannes 10…