choveshkata.net
Началото
– Стас, почакай! Глупава чанта… Стааас! Коридорът, който водеше към люка, беше тесен и неудобен. Багажът не се носеше по него според зададения курс, а се удряше в стените, подскачаше и се пре…