choveshkata.net
Откъси
… от „Черният куфар“ Христофър дойде в селското магазинче с точно определена задача – да си купи нещо с левчето, намерено на улицата пред къщата, където живееше. Да намериш дори и една стотин…