choveshkata.net
Подредбата
Калин М. Ненов Текстовете в тази антология ви очакват в реда, в който са пониквали – за да проследим как са расли и еволюирали зелените ни мисли през десетилетията. Тук включваме годината, когато с…