choveshkata.net
Съдържание
„Зелени разкази (ама наистина)“ съдържат: Предговор Подредбата „Скалпелът на Окам“ (Occam’s Scalpel) – Теодор Стърджън „Светулчина поляна“ („Светлячковая поляна“) – Сергей Другал „Братята от Левса“…