choveshkata.net
В няколко думи
Взе ръката ѝ в длани. Разви потъмнелите бинтове. На лунната светлина изглеждаха черни. – Познавам това, там, откъдето идвам – въздъхна. – Сполетя ни същото. Голяма битка се задава… А врагът е неизв…