choveshkata.net
В няколко думи
– Какво трябва да сторя, за да съм с нея? – попитах накрая. Той подбели очи и ме изимитира жестоко: – „Какво да сторя, о, учителю? Посъветвай ме, насочи ме, мисли вместо мене, най-велики, премъдри …