choveshkata.net
… за корица на „За спасяването на света“
Копнежът бе обявен на 5 септември 2013 г. и приемаше предложения до 20 октомври 2013 г. Всички получени предложения представихме на 23 октомври. А окончателните резултати – на 4 ноември.…