choveshkata.net
Условия за превод и продуциране
За всеки от разказите, получен за Копнежа и одобрен (По-желан) от журито за превод на английски и разпространение до англоезични издания: 1. Преводаческо-редакторският екип на Фантазийската превода…