choveshkata.net
„Изгревът на следващото“ 2019: резултати
Приятели (: До 31 март тази година приемахме разкази за втория конкурс „Изгревът на следващото“, организиран от Дружество на българските фантасти „Тера Фантазия“ и Човешката библиотека. Получихме н…