choveshkata.net
Копнеж за корица на „Как спасяваме света“ (до 15.04.)
Рисуващи (и четящи) приятели (: Следващото издание в поредица „Човешката библиотека“ ще бъде антологията „Как спасяваме света“. Тя събира текстовете, отличени в Копнежа за растящо творчество през 2…