choveshkata.net
Трудът краси човека
А творчеството краси и Човешката… :D Нели Иванова получи поощрителна награда от националния конкурс за кратка проза “Цветница”, издание 2009. Нейната миниатюра “Днес не е де…