choveshkata.net
Копнеж за корица на „За спасяването на света“ (до 20.10.2013)
Приятели (: Лятото си отива – но тук в Човешата библиотека става все по-жежко и палещо. Дали ще смогнем да възпламеним и вас? :D Възвестяваме КОПНЕЖ за корица на „За спасяването на света“ „За спася…