choveshkata.net
В подготовка за „Песента на ханджията“: Малкото четене
Приятели (: Продължаваме със сбъдването на „Песента на ханджията“ (The Innkeeper’s Song) по българските земи. Целта ни, разказахме ви, е да се продадат поне 700 бройки от готовата книга – еле…