chircuvictor.com
Pînă cînd moartea ne va despărți
„Voi face dragoste cu tine pînă ce moartea ne va despărți.” Ochii ei se umeziră și o lacrimă i se scurse încet pe obraz. Ridică mîna și o așeză pe sînul stîng, deasupra inimii. Degetele i se strîns…