chinhbulon.wordpress.com
‘Sống khỏe’ nhờ làm linh kiện cho Nhật
Yếu tố thành công tham gia vào chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ cho DN nước ngoài chính là hệ thống quản lý. Trong khi nhiều doanh nghiệp (DN) đang kêu ca không đủ năng lực hay điều kiện c…