chinhbulon.wordpress.com
Những nghề vẫn “hot” dù suy thoái kinh tế
“Khó khăn” là từ nhiều người dùng để miêu tả cuộc sống của họ trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Khó khăn từ việc “chạy ăn” đến “công việc, thu nhập,…”. Tuy nhiên, không phải lúc nào suy thoái …