chinesemusicworld.com
Meet in Yurt(敖包相会, Ao Bao Xiang Hui,Hulusi,葫芦丝) - Chinese Classical Music
For the Folk song(民歌) version of Meet in Yurt(敖包相会, Ao Bao Xiang Hui), you can enjoy it here: Meet in Yurt(敖包相会, Ao Bao Xiang Hui,Folk song,民歌) Length: