china-journal.org
A Chinese netizen was fined 500 yuan for sharing a tweet critical of Venezuela’s government
A Chinese netizen was fined 500 yuan (approximately US$73) for sharing a tweet critical of Venezuela’s socialist government. Last week Chinese Twitter user Xiucai Jianghu (秀才江湖, @xiucai1911) …