childrenofyemen.wordpress.com
אודות
הבלוג משמש גל-עד לפשעי מדינת ישראל, בנוגע לסחר בילדים וחטיפת ילדי תימן בלקן ומזרח בשנות החמישים. פשעים אלו של חטיפת ילדים נמשכים עד עצם היום הזה על ידי משרד הרווחה בגיבוי מערכת המשפט. מדינת ישראל ה…