chieuta.com
Bài Thơ: "Vô Đề" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí)
Bài Thơ: "Vô Đề" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí). Bài Thơ Về Khung Cảnh Bỏ Hoang, Nơi Có Hồn Quỷ Kêu Cây Thảm Thiết.