chieuta.com
Bài Thơ: "Tình" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí)
Bài Thơ: "Tình" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí). Bài Thơ Tình, Say Trăng, Say Tình, Say Người Thục Nữ, Say Kinh Cầu Nguyện, Say Người Tương Tư.